لحظه های ناب

باز هم رجب آمد.

کجایید رجبیون؟

باز وقت آن رسید تا از چشمه  زلال معرفت جرعه ای شراب ناب بنوشید.

دست من آیا میوه ای خواهد چید؟

می شود آیا...

چه هوایی دارد این ماه

از همین حالا هوایی شدم.

/ 1 نظر / 3 بازدید