نیزار

بقچه خاطراتم را

به آب می اندازم

نی نامه ها و نیزارها

می رویند

عبدالرحیم سعیدی راد

/ 3 نظر / 7 بازدید
کوین

همیشه در پس نوشته ها افکاری پرسه می زنندکه بودن انسان را فریاد می زنند اما خود بودن همیشه آن چیزی نیست که انسان در پی آن است . ولی خود بودن حقیقتی است که هیچگاه نمی توان از آن فرار کرد وبلاگت خوبه ....