روح امام و شهدا را ناراحت نکنیم

قسمتی از سخنان آیت الله مکارم شیرازی:

http://www.makaremshirazi.org/persian/news/?nid=578

امیدوارم برگ زرین این پیروزى در آتش اختلافات نسوزد و همگى سعى کنیم باحفظ آرامش از طرق قانونى به تمام نگرانى‏ها پایان دهیم و فراموش نکنیم کهدر اختلافات فراگیر هیچ برنده‏اى وجود ندارد و همه مردم و کشور و نظامزیان مى‏بینند.

 فراموش نکنیم که قرآن مجید اختلاف را هم ردیف صاعقه‏هاى آتشبار آسمانى وزلزله‏هاى ویرانگر زمینى مى‏شمرد و در جاى دیگر آن را همردیف شرک و کفرمى‏داند.

انتظار مى‏رود شوراى محترم نگهبان همان‏گونه که وظیفه قانونى آنها ایجابمى‏کند و رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید نهادند با دقّت و شجاعت و بى‏نظرىکامل به شکایات کاندیداهاى محترم رسیدگى کرده، پاسخ قانع‏کننده‏اى بهمردم بدهند.

عزیزان! ما صدها هزار شهید و جانباز براى به ثمر رسیدن انقلاب داده‏ایم. مطمئن باشید امروز ارواح آنها و روح مقدس امام راحل بنیانگذار جمهورىاسلامى ناراحت است. خدا نیاورد روزى را که بر اثر غلبه احساسات برعقلانیت، ارزش تمام آن خونها به خطر بیفتد.

 رأى دهندگان محترم مخصوصاً شما اى جوانان عزیز! من به همه شما احتراممى‏گذارم. بیایید از طریق مذاکره اختلافات را برطرف سازیم. همه به هماحترام بگذاریم، سخنان رکیک به یکدیگر نگوییم و اخوت اسلامى را زندهکنیم.

 عقلاى قوم در این لحظات، وظیفه سنگینى دارند؛ باید با حفظ آرامش، یکدیگررا دعوت به مذاکره کنند و دست در دست هم بگذارند و سرانجام دولتى بااستفاده از تمام ظرفیت‏هاى مدیریتى همه جناح‏هاى وفادار به انقلاب تشکیلدهند تا ایرانى آبادتر و سربلندتر از گذشته بسازیم و نامهربانى‏ها بهمهربانى تبدیل گردد و دشمنان ناکام شوند و دوستان امیدوار.إن‏شاءاللَّه

/ 0 نظر / 10 بازدید