دست بالای دست

با صدای هشدار گوشی همراهمان، از خواب پریدیم. ساعت ٢١:۴۵

برنامه ریخته بودیم تا برنامه انتخاباتی احمدی نژاد را ببینیم.

جناب پدر داشتند از مراسم هفت مرحوم آیت الله بهجت ( شبکه نور قم ) فیض میبردند. اما جناب ما مزاحم شدیم و زدیم شبکه یک. فرزندان عصر جدیدیم دیگر!

مقدمه کاندیدای محترم را گوش دادیم با دقت... پس کی حرف اصلی را می زند... منتظر بودیم همچنان که:

نفهمیدیم مقدمه چطوری تمام شد. خواب چشمانمان را در ربود.

حالا مزاحم جناب پدر می شوی جوجه؟... راست می گویی جلو خوابت را بگیر...

نشد برنامه را ببینم... به همین سادگی.

دست بالای دست بسیار است. نمی بینی؟

/ 0 نظر / 5 بازدید