تردید

این توصیه ای از جانب پدر است:

سکوت تا رفع فتنه

و خویشتن داری

آستانه تحملم را نمی دانم چند درجه است

ولی چاره ای نیست. باید بیاموزم.

یک دل پر از تردید، تردید را منتشر می کند.

و یک دل مملو از یقین،‌یقین را.

باید یک دله شوم اما با این همه ابهام ممکن نیست.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید