دعا کن

این را خانمی تو صف نانوایی می گفت.

- اگر اجازه بدهند من اولین کسی هستم که می روم راهپیمایی.

- وا،‌تو که به احمدی نژاد رای دادی؟

- من غلط کردم. من نمی خواستم خون جوان های مملکت ریخته بشود.

 

پ.ن.ن

خدا بخیر بگذراند.

خدایا سینه مان را لبریز از بردباری فرما: ربنا افرغ علینا صبرا

/ 0 نظر / 7 بازدید