پيروزي

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

كودكم مي پرسد:

 

سرزمينم كو؟ كشورم كجاست؟

 

پدر جان!

 

چرا هميشه ستمگران پيروزند؟!

 

روزها مي گذرد

 

و فريادرسي نمي بينيم

 

بر آن چه رخ مي دهد چشم مي دوزيم

 

و بر شلاق جلادان بوسه مي زنيم

 

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
سميد

اين مطلبی تلخ است که ما جز تحمل و اعتراض بی هوده کاری از دستمان بر نمی آيد يا ...!