بت هوی

يكي را مال<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

و يكي را جاه

 

و يكي را نماز بسيار

 

و يكي را روزه بسيار بُت باشد

 

و يكي خواهد كه هميشه پيش كسي برنخيزد

 

آن نابرخاستن بُت باشد

 

هيچ كس بُتِ خود نشناسد

 

و هيچ كس نداند كه وي بت پرست است

 

هر كس خود را فارغ و آزاد گمان برند،

 

و موحّد و بت شكن شناسند

 

******

 

هر چه دل بند توست، خداوند توست!

 

و هر چه هواي توست، خداي توست!

 

گفتن و دانستن كه الله يكي است، چه سود؟

 

چون تو، در پيش هزار بت سجود مي كني!

 

علم بي عمل، وبال است

 

و قول بي فعل، نكال

 

عين القضاة همداني

 

 

«اَفَرَأَيْتَ مَن اتَّخَذَ إلهَهُ هَواهُ و أَضَلَّهُ اللهُ علي عِلْمٍ و خَتَمَ علي سَمْعِهِ و قََلْبِهِ

 

و جَعَلَ علي بَصَرِهِ غِشاوََةً فَمَنْ يَهْديهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ أفََلا تَذكَّرونَ»

 

(سوره جاثيه/ آيه 23 )

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید