آدم

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

آدم از اعلام قرآن و نام پدر نسل فعلي بشر (ابوالبشر)

 

برخي آدم را يك واژه غير عربي مي دانند، اما اكثريت اهل لغت، آن را عربي

 

و از ريشه «اَدَم» بر وزن «ازل» دانسته اند.

 

در مورد نام گذاري حضرت آدم عليه السلام به اين نام وجوهي را ذكر

 

كرده اند، از جمله اين كه:

 

1-  چون جسم آدم از خاك سطح زمين است و «اَديم الارض» يعني رويه

 

و سطح زمين؛ بنابراين نام او از اديم گرفته شده است.

 

2-  مي گويند به خاطر گندم گون بودن پوستش آدم ناميده شده، چون

 

رجلُ آدم - مثل رجلُ اَسمَرُ -  به معني مرد گندمگون است.

 

3-  وجه تسميه آدم به خاطر اين است كه از عناصر گوناگون و نيروهاي

 

مختلف آفريده شده، چنان كه خداي تعالي فرموده است:

 

(ما انسان را از نطفه اي اندر آميخته آفريديم تا او را بيازماييم.)

                                          

                                                            (دهر/2)

 

يعني از موادمختلف زمين تركيب شده است.

 

4-  از اصطلاح جعلت فلانا اُدمةَ اهلي: (او را با خانواده ام آميزش دادم و

 

آشنا كردم)، گرفته شده؛ چون آدم آميزش پذير است.

 

5-  نام آدم به خاطر اين است كه از روح پاك و عطرآگين خدايي بر او

 

دميده شده و آيه:

 

و نفخت فيه من روحی        (حجر/ 29)

 

(و از روح خود در آن دميدم)،

 

دليل بر اين معني است و از اين جهت عقل و فهم و دقت در اين

 

امور – كه باعث برتري و كرامت او بر ساير موجودات است – در سرشت

 

آدم وجود دارد. و واژه «اِدام» هم كه به معني بوي خوش غذاهاست، بر

 

اين معنا دلالت دارد.

 

بيشتر – نزديك به تمام – اهل لغت و مفسران كلمه آدم را اسم «عَلَم» و

 

نام يك شخص (جد نخست همه انسان ها) مي دانند، هر چند بعضي آن

 

را همانند «انسان و بشر» اسم نوع و نام تمام افراد بشر به حساب

 

مي آورند.

 

***************************************************

 

چند وقتيه دارم روی اين موضوع تحقيق می کنم. فکر می کردم درباره

 

آدم عليه السلام خيلی می دونم ولی تازه فهميدم که نادانم.

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید