نماز بامداد

 

اوّل کسی که نماز بامداد کرد، آدم علیه السلام بود.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

او نخستین ِ همه ی گریندگان بود.

 

آیین بیداریِ شب آدم نهاد،

 

نوحه کردن از درد هجران و زاریدن به نیمه شبان سنتی

 

است که آدم نهاد... .

 

چون سحر عاشق وار نفس بر زد و لشکر صبح کمین

 

بر گشاد و بانگ بر ظلمت شب زد،

 

جبرئیل آمد به بشارت که:

«یا آدم! صبح آمد و صلح آمد، نور آمد و سرور آمد،

روشنایی آمد و آشنایی آمد،

برخیز ای آدم و اندرین حال، دو رکعت نماز کن،

یکی شکر گذشتنِ شب هجرت و فرقت را،

یکی شکر دمیدن صبح دولت و وصلت را».

/ 0 نظر / 2 بازدید