هشت وسی

٨:٣٠ را دوست داشتم به خاطر آزاد بودنش

اما همان اولهای دولت نهم کنار گذاشتمش.

تحمل تملق و دروغ را ندارم.

گذشته از پخش سخنان تکراری رییس جمهور محترم در ملاقات هر روزه با مردم (با کمی اغراق از من) نیشخند

یکیش وقتی بود که بعد از یک از طرح های بهاری، قیمت آجر و بالتبع قیمت مسکن یهو  رفت بالادل شکسته

اما گزارشگر ٨:٣٠ رفت سراغ یک کارگر کوره آجرپزی تا بفهمیم که خشتِ گِران از بهر نان است برای برخی و مدرسه و تحقق عدالت برای خشتگر.

من که باور نکردم...

و دیگر قید هشت و سی را زدم.

ماجرای دوم گزارشی از سفر رییس جمهور بود در همین هفته های اخیر...

خانم گوینده با هیجان تمام (مخصوص هشت و سی ها) چنین گزارش داد:

مردم... در استقبال از... سنگ تمام گذاشتند.

راستش بعد از دو سه سال... به طور اتفاقی چشممان به جمال این برنامه روشن شده بود.

می گویند به (دهان) تملق گو خاک بپاشید.

در این زمانه انتخابات بهتر نیست کمی سنجیده تر سخن بگوییم تا حساسیت ها را بکاهیم؟

خدا بیامرزد آن هشت و سی قدیم را!

/ 2 نظر / 4 بازدید
...

سلام ان هشت و سی قدیم با همین هدف شروع شد مثل رستورانی که یکی دو ماه اول غذای با کیفیت میده و بعدش آب میبنده بهش