همین جوری

دیگر خسته ام از این همه تلخ نوشتن. من و تلخی آبمان توی یک جوب نمی رود.نیشخند

تلخک باشم بهتر نیست؟

باید از نو شروع کنم.

/ 3 نظر / 14 بازدید
...

سلام زیبایی نوشته هات بیشتر از هر چیزی به چشم میاد

حميد

متاسفانه تلخی از ما نیست. با این همه تلخی اطرافمون نمیتونیم شیرین عسل باشیم! شمام که پست حذف میکنی![نیشخند]