کوی دوست

می خواستم به منزل لیلی بروم

اما نشد.

تشریفات دارد:‌صف،‌ ثبت نام و قرعه آن هم قرعه دیجیتالی

قرعه به نام من نیفتاد.

کاش من مریم بودم.

آن وقت همه خادمان معبد، برای پذیرفتن من دعوایشان می شد و دست به دامن قرعه می شدند.

ولی خوب از این ستون به آن ستون فرج است. حالا کو تا روز موعود!

 

پ.ن.ن:

این نوشته هم یه جورایی انتخاباتی شد... منتها از اون ور.

/ 1 نظر / 5 بازدید
...

مجنون را هم به منزل لیلی راه ندادند شما چه انتظاری داری