تجدیدی

ظاهرا این جا نیستی و امروز هم دیروز نیست اما:

چقدر خوشحالم که ارتباط با تو این قدر راحت و بی دردسر است. والا نمی توانستم به این راحتی سفره دلم را پیش تو باز کنم. آدم که نمی تواند جلوی نامحرم هر چه دلش خواست بگوید. چاه جمکران درد سر دارد. با مسنجر و ایمیل هم راحت نیستم. آخر این روزها مسنجر قابل دسترسی نیست و حرفهای توی ایمیل چک می شوند. نمی خواهم رازهایم را به کسی جز تو بگویم.

این نقطه چین ها هم همه رازهای من با تو :.......................................................

چقدر خوشحالم که همه روزهایت مال من است. همه روزهایم مال تو!

دلم می خواهد همان جور باشم که تو می خواهی آقا.

اما مثل همیشه آقا... من همان تجدیدی همیشگی ام.

/ 0 نظر / 10 بازدید