خشونت

خشونت همواره می تواند از دو جهت صورت بگیرد:

از یک سو به صورت نیرویی در جهت محدود کردن میل، اراده و آزادی

و از سوی دیگر به صورت نیرویی برای ایجاد و بازگرداندن آن آزادی و نیل به هدف در اراده و میل.( مثلا اگر به زور تلاش کنیم راه نفس را بر کسی ببندیم آن فرد با قدرت تمام با اندام و ماهیچه های خود شروع به مقاومتی خشونت آمیز می کند تا اثر نیروی خفه کننده را خنثی کند)

از این رو خشونت همواره در برابر میل،‌ اراده و آزادی قرار دارد و به نوعی حدود آن ها را تعیین می کند.

فرد «الف» ممکن است با عمل خشونت آمیز خود حق فرد «ب» را از میان ببرد و یا محدود کند،‌ اما فرد «ب» نیز ممکن است بتواند با واکنش خشونت آمیز خود حق خود را بار دیگر به دست آورد و در نتیجه میل،‌ اراده و آزادی فرد «الف»‌ را محدود کند.

به هر حال موضوع خشونت -سیاسی یا غیر سیاسی- نوعی قدرت است:سلطه بر دیگری.

خشونت سیاسی را می توان به دو گروه تقسیم کرد:

١- خشونت دولتی که از رأس هرم یعنی دولت بر علیه پایه هرم (مردم) اعمال می گردد و هدف آن حفظ یا تقویت قدرت سیاسی است از طریق سرکوبهای فیزیکی، زندان، شکنجه،‌اعدام، تروریسم دولتی،‌جنگ.

٢- خشونت در برابر دولت که از پایه هرم بر علیه رأس آن «دولت» اعمال می گردد و هدف آن دفاع از خویشتن در برابر خشونت و یا کنترل خشونت دولتی است از طریق تنش ها، شورش های اجتماعی، مبارزات مسلحانه زیرزمینی، انقلابها .

و در کل: خشونت امری است اعتباری نه اصیل.

برگرفته از کتاب: اسلام و خشونت

حسن تربتی نژاد

/ 2 نظر / 10 بازدید
راوی

سلام داداش..... تازگی ها خشن می نویسیا........ ما هم گروه دوم هستیم و از گروه اولی ها نمی ترسیم.... نه زندان و شکنجه و اعدامو......جونمون فدای وطن.... راستی ممنون از راهنماییتون....... همین؛

حسن تربتی ن .....

برداشتی بسیارعالی بودکه واقعا خشونت رامعرفی میکندوازاین بابت بسیارخوشحال شدم