ذره ای از حقيقت

شخصی خدمت رسول الله آمد و تقاضا کرد که قرآن را به وی تعلیم دهد. یکی از صحابه

مأمور تعلیم او شد. وقتی آیه ی: « فَمَن یَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ خَیراً یَرَه» را آموخت، گفت همین

مقدار کافی است. دیگران تعجّب کردند که چرا با آن عطش به یک آیه اکتفا کرد؟!

پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: او فقیه شد.

یعنی فهم همین یک جمله و عمل به آن، کافی است برای شناخت حقیقت دین.

 

 

******************************************************************************

سوره زلزال:

هر کس به اندازه مثقالی کار خیر انجام دهد، نتیجه آن را می بیند.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید