فتنه عظیم

جناب پدر می گوید: فتنه ای بسیار عظیم است. احتیاط کنید.

رسول اکرم صلی الله علیه و آله:

هنگامی که فتنه ها همچون پاره های شب تیره شما

را فرا گرفت (و به شما هجوم آورد) به قرآن پناه برید.

/ 0 نظر / 7 بازدید