سلام بر پاره تن اسلام سلام بر مردم لبنان سلام بر شیعیان مخلص

:و این جمله راهم با تمام نفرت تقدیم می کنم

مرگ بر اسرائیل

/ 0 نظر / 2 بازدید