اولين نماز ظهر

اول کسی که نماز عصر گزارد، حضرت «یونس» علیه

 

السلام بود. وقتی که آن حضرت از شکم ماهی آزاد شد

 

آن ساعت، وقت نماز عصر بود. یونس دید از چهار تاریکی

 

نجات یافت (تاریکی لغزش (وترک اولی)، تاریکی شب،

 

تاریکی زیر دریا و تاریکی شکم ماهی) و به خاطر شکر

 

این نعمت ها چهار رکعت نماز خواند و این اشاره است

 

به بنده مؤمن که چهار ظلمت در پیش دارد: 1- ظلمت

 

معصیت 2- ظلمت قبر 3- ظلمت قیامت 4- ظلمت دوزخ<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

و چون این چهار رکعت نماز بگزارد، با هر رکعتی از یک

 

ظلمت برهد.

 

اوّل کسی که نماز پیشین (=ظهر) کرد، ابراهیم خلیل

 

علیه السلام بود. آن حضرت پس از آن که در آزمایش

 

الهی ( قربانی کردن فرزندش اسماعیل) موفق شد،

 

چهار رکعت نماز به جا آورد، به خاطر شکر چهار نعمت:

 

یکی شکر توفیق (اجرای فرمان الهی)، دیگر: شکر

 

تصدیق، سوم: شکر ندا، چهارم: شکر فدا.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید