شاهد

از پیغمبران می پرسند: شما را برای دعوت خلق فرستادیم. آیا به مردم رساندید؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

عرض می کنند: پروردگارا، تو شاهدی که ما مسامحه نکردیم.

ندا می رسد: شاهد شما کیست؟

همه می گویند: شاهد ما خاتم ماست. یعنی محمد صلی الله علیه و آله و سلم.

                                                                    کتاب: داستان هایی از خدا

/ 0 نظر / 2 بازدید