گمان خير

امشب یاد مرحوم سید جواد ذاکر افتادم.

طرفدارش نبودم اما برای آمرزش روحش دعا می کنم.

اگر کسی به انسانی گمان خیر داشته باشه وبعد از مرگش براش دعا کنه خدا حتما

او را موردرحمت خودش قرار میده. اگر چه بدترین افراد باشه.

 اینو تو یه حکایت خوندم در کتاب داستان هایی از خدا.

/ 0 نظر / 5 بازدید