مي آيي و فوج كبوترها,

                 از چشم هايت بال مي گيرند

                 خواهد شد آري آسمان آن روز,

                 از وسعت پروازها سرشار!

/ 0 نظر / 3 بازدید