تفاوت

                   

                    پوشش بانوی زردشتی: ديروز و امروز

/ 2 نظر / 3 بازدید
چشمک

سلام تو هر دينی که بری لباساشون زمين تا آسمون تغيير کرده. راستی يه سر به ما هم بزن.

علی عرب

باسلام من زياد به اينترنت وارد نيستم صرفا از سر انجام وظيفه می نويسم از بازديد شما مشعوفم