مناظرتنا

مناظره بود یا محاکمه؟

دیگر جای تردید نیست.

نمی دانم چرا بی اختیار آخر مناظره برای تو کف می زدم.

شاید به خاطر یک اندیشه مشترک... یا یک گفتمان خوب

 

پانوشت:

١) مناظره کروبی و رضایی هر چند که هیجان نداشت اما مناظره بود. نه پرونده ای داشتند و نه دیگران را وارد ماجرا کردند. از تعهد هر دو بزرگوار متشکرم.

٢) چقدر دلم تغییر می خواهد.

/ 0 نظر / 4 بازدید