پاورقی ها چون مفصل بودند، گذاشتم برای بعد تا سر فرصت بنویسم. سعی

 

می کنم مطالب پاورقی، ساده و جالب باشند.

 

*********************************************************

 

امشب خيلی دلم گرفته.

 

                    دوباره پلک دلم می پرد نشانه چيست

                   

                    شنيده ام که می آيد کسی به مهمانی

/ 0 نظر / 3 بازدید