حیله جدید

اخیرا دست های پنهان و آشکار غرب و شرق به منظور ایجاد شکاف و و اختلاف میان طرفداران انقلاب اسلامی به حیله جدیدی متوسل شده اند که مسؤولین عزیز و رده بالای کشورمان را و نیز شخصیت ها و چهره هایی از مجلس و دولت و روحانیون را به تفکر و گرایشات وابستگی و همچنین عدول از مواضع گذشته و نهایتا به شرق گرایی یا غرب گرایی متهم نمایند و موذیانه با طرح مسائلی از این قبیل که "فلان شخصیت نظام جمهوری اسلامی راست گرا و یا میانه رو و یا سازشکار و غرب گرا است و یا فلان مسؤول تندرو و انقلابی شده است" که نتیجتاً اعتماد مردم را به دست اندرکاران نظام سلب نمایند که به یاری خداوند و با رشد و آگاهی مردم بازار این گونه القائات در این مملکت کساد و مشتریان آن اندک بوده اند.

و بر مردم ثابت است کسانی که سال ها و بارها چه قبل و چه بعد از انقلاب امتحان خود را در تعهد به اسلام و انقلاب داده اند و در این راه به پای چوبه های دار رفته و زندان ها کشیده و ترور گشته اند و سلامت خود را از دست داده اند و تحت شکنجه های شاه برای استقلال و آزادی مبارزه کرده اند،‌ یقینا دلشان به حال این انقلاب و ثمرات آن نه تنها کمتر از دیگران نسوخته که بیشتر می سوزد و مسیر ارزشی و الهی و پرکرامت خویش را به هیچ وجه عوض نمی کنند.

و من از روی وظیفه به مردم و فرزندان پرشور انقلابی ام می گویم که مبادا بدون در نظر گرفتن محذورات سیاسی و شرایط بسیار پیچیده و حساس کشور به طرح سؤال ها و اشکالاتی رو آورید که بازگو کردن و تحلیل واقعی قضایا توسط مسؤولین نظام باعث کشف اسرار مملکت شده و برای نظام مسأله آفرین گردد و نه تنها گره ای را باز نکند که بر مشکلات نیز بیفزاید.

صحیفه نور، جلد 21، صفحه 36 و 37،

ناشر:سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی با همکاری نشر سروش، چاپ اول، 1369.

/ 0 نظر / 5 بازدید