خوشا به حال شهدا

لینک مطلب از: قلم سوخته

خیابان های مرکزی شیراز امروز شاهد زشت ترین وضعیتی بود که بعد از انقلاب دیده بودم . تعداد زیادی از نیروهای بسیج با باتوم و سپر مجهز با موتور و بی موتور محیطی نا امن را در مرکز شهر بوجود آورده بودند . اطراف خیابان ملاصدرا درگیری بوجود آمده بود . متاسفانه ٣ گروه نیروی ضد شورش وجود داشت . نیروهای بسیجی با سنین بیشتر زیر ٢٠ سال و البته خوشحال از پوشیدن لباس و تجهیز به وسایل و گروهی نیروهای رزمی که البته شنیده ام (عربی) حرف میزنند !!! و گروهی نیروهایی با سنین بیشتر اغلب هیکل دار و روستایی باز هم با تجهیزات کامل .

جالب عدم حضور ارتش بود . محل پخش نیروها مرکز بسیج واقع در خیابان کریمخان زند بود .

احساس بدی بود . کسانی که تا امروز دعایم بدرقه راهشان بود حال روبروی گروهی ایستاده بودند که میدانستم محقند و بر حق . پارادوکس بوجود آمده را همه مردم با حیرت نگاه میکردند . آنان بیرحمانه مانور میدادند و جو رعب و وحشت را نا خودآگاه در خیابان ها بوجود آورده بودند . هنوز هم درگیری ادامه دارد .

احساس خوبی نبود . اصلا .

در بین نیروهایی که عامل ایجاد وحشت بودند . افرادی لباس شخصی ایستاده بودند که سعی میکردند با حالتی مظلومانه از ماشین ها بخواهند پنجره ها را بالا ببرند تا مورد ضرب وشتم اوباش ها !!! قرار نگیرند . این در حالی بود که خودشان مایه اصلی رعب و وحشت بودند .

اکثر مردم در دیگر خیابان ها با حیرت از محل درگیری سراغ میگرفتند .

سردرد عجیبی دارم . خوشا به حا ل شهدا که رفتند و این روزها را ندیدند ..............

/ 1 نظر / 9 بازدید