بعثت

آن سوی قرن ها

در بطن تاریکی ها

چراغی بارور شد.

آهسته

آهسته... شعله کشید

دریایی از نور آفرید

دریا بزرگ شد

 49.gif49.gif49.gif 

 

از ساحل سیاهی ها سایید

و صخره های تاریکی را در دهان خود له کرد.

دریا بزرگ شد

خورشید آسمان بر آن تابید

و ابر نور را به سرزمین های سیاه روانه ساخت.

دریا بزرگ شد.

از مرز قرن ها گذشت

به ساحل امروزها رسید.

اما «امروزها»

   49.gif 49.gif49.gif

 

با سد های بلند، دریا را محدود کرده اند.

چشمه ها را بسته اند.

و رودها را با خون آلوده کرده اند.

«امروزها» خیال می کنند

که نور محبوس می شود

که دریا محدود می شود

که تاریکی، نور را می برد.

بی خبر!!

بی خبر!!

در بطن تاریکی،

چراغ ها بارور می شوند. علی صفایی

                                  

 49.gif49.gif49.gif 

 49.gif49.gif49.gif 

 49.gif49.gif49.gif 

/ 0 نظر / 2 بازدید